Menu

U Galeriji Koridor Gradskog muzeja Bjelovar od 7. ožujka do 5. travnja 2019. posjetite izložbu „Konzervatorsko-restauratorski radovi u 7 državnih arhiva“

 

Izložbu Konzervatorsko-restauratorski radovi u 7 državnih arhiva u suradnji s Državnim arhivom u Bjelovaru možete razgledati u Galeriji Koridor Gradskog muzeja Bjelovar  od 7. ožujka do 5. travnja 2019. Izložba je pripremljena za Susret konzervatora i restauratora arhivskog i knjižnog gradiva državnih arhiva održan u Hrvatskom državnom arhivu 25. i 26. rujna 2018., a čini je 13 plakata sa stručnim temama konzervatorsko-restauratorskih radova i istražnih radova na arhivskom i knjižnom gradivu u državnim arhivima. Predstavljanjem ove izložbe predstavljamo široj javnosti konzervatorsko-restauratorsku djelatnost u našim državnim arhivima. 


Povratak