Menu

Izrada pravilnika i popisa javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja

Sva pitanja organizacije, obrade, odlaganja i čuvanja, odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva stvaratelji, odnosno posjednici ili vlasnici, uređuju internim pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga gradiva, propisanim Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva. Za primjenu pravilnika pojedine ustanove suglasnost daje nadležni državni arhiv.

Rokovi čuvanja pojedinih vrsta i jedinica gradiva definiraju se popisom javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja, a utvrđuju se radi provedbe postupka odabiranja i izlučivanja. Popis javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja je popis jedinica neke cjeline gradiva ili funkcija čijim je obavljanjem gradivo nastalo, s označenim rokom čuvanja za svaku jedinicu popisa i postupkom po isteku roka čuvanja. Člankom 33. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019) Hrvatski državni arhiv donosi ogledne popise s rokovima čuvanja dokumentarnog gradiva za pojedina područja djelatnosti ili pojedine vrste poslova, nakon provedenog savjetovanja s javnošću. Do donošenja oglednog popisa za gradivo nastalo ili zaprimljeno obavljanjem administrativnih ili općih funkcija savjetuje se koristiti važeći Opći popis s rokovima čuvanja.

Popis javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja sadržava sve vrste gradiva koje su nastale djelovanjem određenoga stvaratelja te treba sadržavati sve njegove upravne i poslovne funkcije, a metodološki se izrađuje na način kako je sastavljen i Opći popis gradiva s rokovima čuvanja. Izrada popisa obveza je svih stvaratelja arhivskoga gradiva, a odobrava ih nadležni državni arhiv. Uz arhivske propise, popisi s rokovima čuvanja trebaju biti usklađeni s odgovarajućim zakonskim propisima za pojedine djelatnosti te s internim propisima stvaratelja.

videos porno porno phim sex porno xxx desi porn phim porn hd Hindi Porn Videos pornos www porn idesihd
Luxury replica watches
beylikduzu escort bayan porno izle
antalya escort bayan
asyabahis
deneme bonusu
Online Casino Siteleri