Menu

Izrada pravilnika i popisa javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja

Sva pitanja organizacije, obrade, odlaganja i čuvanja, odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva stvaratelji, odnosno posjednici ili vlasnici, uređuju internim pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga gradiva, propisanim Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva. Za primjenu pravilnika pojedine ustanove suglasnost daje nadležni državni arhiv.

Rokovi čuvanja pojedinih vrsta i jedinica gradiva definiraju se popisom javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja, a utvrđuju se radi provedbe postupka odabiranja i izlučivanja. Popis javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja je popis jedinica neke cjeline gradiva ili funkcija čijim je obavljanjem gradivo nastalo, s označenim rokom čuvanja za svaku jedinicu popisa i postupkom po isteku roka čuvanja. Člankom 33. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019) Hrvatski državni arhiv donosi ogledne popise s rokovima čuvanja dokumentarnog gradiva za pojedina područja djelatnosti ili pojedine vrste poslova, nakon provedenog savjetovanja s javnošću. Do donošenja oglednog popisa za gradivo nastalo ili zaprimljeno obavljanjem administrativnih ili općih funkcija savjetuje se koristiti važeći Opći popis s rokovima čuvanja.

Popis javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja sadržava sve vrste gradiva koje su nastale djelovanjem određenoga stvaratelja te treba sadržavati sve njegove upravne i poslovne funkcije, a metodološki se izrađuje na način kako je sastavljen i Opći popis gradiva s rokovima čuvanja. Izrada popisa obveza je svih stvaratelja arhivskoga gradiva, a odobrava ih nadležni državni arhiv. Uz arhivske propise, popisi s rokovima čuvanja trebaju biti usklađeni s odgovarajućim zakonskim propisima za pojedine djelatnosti te s internim propisima stvaratelja.

Luxury replica watches
huluhub.com
beylikduzu escort bayan milf porno
antalya escort bayan
asyabahis