Menu

Ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama

Polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama zakonski je preduvjet za rad na poslovima zaštite i obrade arhivskoga i registraturnoga gradiva u tijelima, ustanovama i organizacijama koje stvaraju ili čuvaju gradivo.

Način i program polaganja ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva propisani su Pravilnikom o stručnome usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama. Ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskoga i registraturnoga gradiva koje imenuje Hrvatsko arhivsko vijeće.

Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnoga iskustva na obavljanju poslova na zaštiti i obradi gradiva.

 

Tajnica Povjerenstva

Suzana Hegol
 
+385 (0)1 4801 904; +385 (0)99 2120 575
sserdar@arhiv.hr
Veljača 2019 (1)
Ožujak 2019 (1)
Svibanj 2019 (1)
Lipanj 2019 (1)
Rujan 2019 (1)
Listopad 2019 (1)
Studeni 2019 (1)
Veljača 2018 (1)
Ožujak 2018 (1)
Travanj 2018 (1)
Svibanj 2018 (1)
Lipanj 2018 (1)
Rujan 2018 (1)
Studeni 2018 (1)
Lipanj 2017 (1)
Rujan 2017 (1)
Listopad 2017 (1)
Studeni 2017 (1)