Vi ste ovdje: Početna > Arhivska služba > Korisni linkovi > Arhivi u Hrvatskoj
 


   

Državni arhiv u Bjelovaru (DABJ)

Trg Eugena Kvaternika 3, 43 000 Bjelovar
tel. 043/244-487, 043/241-954, 043/220-031
fax. 043/220-487
e-mail: drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr

Državni arhiv u Dubrovniku (DADU)

Ulica sv. Dominika 1, 20 000 Dubrovnik
tel. 020/321-032, 020/321-031,
fax. 020/321-060
e-mail: dad@dad.hr

http://www.dad.hr

Sabirni arhivski centar Metković-Opuzen-Ploče (DADU–SCM)

A.Hebranga 4, 10 350 Metković
tel. 020/690-733,
fax. 020/690-734

Državni arhiv u Gospiću (DAGS)

Kaniška 17, 53 000 Gospić
tel. 053/560-440,
fax. 053/560-441
e-mail: drzavni-arhiv@gs.t-com.hr
info@arhiv-gospic.hr

http://www.arhiv-gospic.hr

Državni arhiv u Karlovcu (DAKA)

Ljudevita Šestića 5, 47 000 Karlovac
tel. 047/412-366,
fax. 047/412-362
e-mail: daka-arhiv@ka.t-com.hr

Državni arhiv u Križevcima (DAKŽ)

Trg Josipa Jurja Strossmayera 5, 48 260 Križevci
tel. 048/712-795,
tel. 098/225-612
e-mail: ivan.peklic@kc.t-com.hr

Državni arhiv za Međimurje (DAM)

Štrigova 102, 40 312 Štrigova
tel./fax.040/312-600
e-mail: dram@dram.hr

http://www.dram.hr

Državni arhiv u Osijeku (DAOS)

Kamila Firingera 1, 31 000 Osijek
tel. 031/207-240
fax. 031/200-337
e-mail:dao@dao.hr
http://www.dao.hr

Državni arhiv u Pazinu (DAPA)

Vladimira Nazora 3, 52 000 Pazin
tel. 052/624-077,
fax. 052/624-472
e-mail:dapa@dapa.hr

http://www.dapa.hr

Državni arhiv u Rijeci (DARI)

Park Nikole Hosta 2, 51 000 Rijeka
tel.051/336-445, 051/336-447
e-mail: drzavni-arhiv@ri.htnet.hr

http://www.riarhiv.hr

Sabirni arhivski centar Senj (DARI-SE)

Strmac 3, 53 270 Senj
tel.053/882-006
e-mail: drzavni-arhiv@ri.htnet.hr

Državni arhiv u Sisku (DASK)

Frankopanska 21, 44 000 Sisak
tel. 044/525-060,
fax. 044/540-860
e-mail: info@dask.hr

http://www.dask.hr

Sabirni centar Petrinja (DASK-SACP)

Ivana Gundulića 1
tel/fax 044/815-261
e-mail: ivica.sustic@dask.hr

Državni arhiv u Slavonskom Brodu   (DASB)

A.Cesarca 1, 35 000 Slavonski Brod
tel/fax. 035/446-573
e-mail: dasb@dasb.hr

http://www.dasb.hr

Odjel u Novoj Gradiški (DASB-NG)

Trg kralja Tomislava 1, 35 400 Nova Gradiška
tel. 035/361-053

Odjel u Požegi (DASB-PŽ)

Županjska 13, 34 000 Požega
tel. 034/272-695

Državni arhiv u Splitu (DAST)

Glagoljaška 18, 21 000 Split
tel.021/348-914, 021/684-641,
fax. 021/344-206
e-mail: administracija@das.hr
http://www.das.hr

Državni arhiv u Šibeniku (DAŠI)

Velimira Škorpika 5, 22 000  Šibenik
tel/fax.022/312-514
e-mail: dasi@dasi.hr
http://www.dasi.hr

Državni arhiv u Varaždinu (DAVŽ)

Trstenjakova 7, 42 000 Varaždin
tel.042/332-500,
fax.042/332-508
e-mail: dvdav@dav.hr

http://www.dav.hr

Arhivski sabirni centar Koprivnica (DAVŽ-ASC-KC)

Oružanska 25, 48000 Koprivnica
tel/fax 048/642-154
e-mail:dav@kc.htnet.hr

Arhivski sabirni centar Krapina (DAVŽ-ASC-KR)

Velika Ves 137, 49224 Lepajci
tel/fax 049/342-202
e-mail:dav@kr.htnet.hr

Državni arhiv u Virovitici (DAVT)

Trg bana J.Jelačića 24, 33 000 Virovitica
tel. 033/801-900, fax. 033/801-902
e-mail: arhiv.virovitica@vt.t-com.hr
http://www.davt.hr

Državni arhiv u Vukovaru (DAVU)

Dr.Franje Tuđmana 8, 32 000 Vukovar
tel./fax. 032/425-195
e-mail: drzavni.arhiv.vu@davu.hr
http://www.davu.hr/

Arhivski sabirni centar u Vinkovcima (DAVU-ASC-VK)

Vojarska 1, 32 100 Vinkovci
tel./fax. 032/333-934
e-mail: drzavni-arhiv@vk.t-com.hr

Državni arhiv u Zadru (DAZD)

Ruđera Boškovića bb  , 23 000 Zadar
tel. 023/211-530, fax. 023/214-908
e-mail: drzavni-arhiv-zadar@zd.hinet.hr
http://www.zadarportal.com/vodic/arhiv.asp

Arhivski sabirni centar u Novalji (DAZD-ASC-NO)

Dalmatinska bb, 53 291 Novalja
tel. 053/663-216

Državni arhiv u Zagrebu

Opatička 29, 10 000 Zagreb
tel. 01/4807-150, fax. 01/4807-157
e-mail:info@daz.hr

http://www.daz.hr

    

 

 
 

Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska. OIB: 46144176176
Tel: +385 1 4801 999, Fax: +385 1 4829 000

Kontaktirajte nas <>  Site map <> Novosti

© HDA 2000. - 2013.
Zabranjeno je u bilo kojem obliku objavljivati, distribuirati, mijenjati ili na ikoji način koristiti materijale s ovih stranica,
ako za to nije prethodno izdato pismeno odobrenje od strane Hrvatskog državnog arhiva.