Vi ste ovdje: Početna > Arhivska služba > Informacije za stvaratelje
 


   

INFORMACIJE ZA STVARATELJE

U zakonom propisane zadaće državnih arhiva spadaju evidentiranje, zaštita, obrada i omogućavanje korištenja arhivskoga gradiva. HDA je mjerodavan za gradivo središnjih državnih tijela i ostalo gradivo od značaja za Republiku Hrvatsku u cjelini, a područni državni arhivi skrbe za gradivo jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine, županije), državnih tijela na lokalnoj razini i drugih stvaratelja na području njihova djelovanja.

Državni arhivi preuzimaju javno i prikupljaju privatno arhivsko gradivo te stručno nadziru stvaratelje i imatelje arhivskoga gradiva i brinu o zaštiti gradiva u njihovu posjedu. Radi zaštite i nadzora gradiva izvan arhiva izrađuju kategorizaciju stvaratelja u svojoj nadležnosti te vode evidencije stvaratelja i imatelja arhivskog i registraturnog gradiva. U okviru nadzora obavljaju se obilasci pismohrana kako bi se dobio uvid u stanje gradiva, evidencija o gradivu i mjera zaštite i prikupile informacije. Kroz redovite i izvanredne nadzorne preglede odobravaju se i donose pravilnici o zaštiti i čuvanju gradiva, popisi s rokovima čuvanja, izdaju odobrenja za izlučivanje te dogovara o preuzimanju gradiva u arhive.

Stručni nadzor arhiva nad čuvanjem gradiva kod kategoriziranih stvaratelja odnosi se na kontrolu provođenja njihovih propisanih obveza vezanih uz osiguranje primjerenoga prostora i opreme za smještaj i zaštitu gradiva, redovito dostavljanje popisa gradiva arhivu, javljanje svih promjena i pribavljanje mišljenja prije poduzimanja mjera koje se odnose na gradivo te procedure predaje gradiva arhivu. Stručni poslovi arhiva, vezani za zaštitu i obradu gradiva, dopunjuju se i različitim oblicima suradnje sa stvarateljima gradiva, ponajviše primjenom stručnih znanja koja se odnose na pružanje usluga na slijedećim područjima:

• pomoć u upravljanju dokumentacijom,

• savjetovanje i nadzor nad obradom gradiva,

• sređivanje obrada i popisivanje dokumentacije,

• vrednovanje i izlučivanje gradiva,

• stručno usavršavanje za uredsko poslovanje i obradu dokumentacije,

• tematska istraživanja, izrada projekata i elaborata,

• mikrofilmiranje, skeniranje, restauriranje i konzerviranje gradiva

• pomoć u upravljanju dokumentacijom,

Tečaj za djelatnike u pismohranama u HDA

    

 

 
 

Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska. OIB: 46144176176
Tel: +385 1 4801 999, Fax: +385 1 4829 000

Kontaktirajte nas <>  Site map <> Novosti

© HDA 2000. - 2013.
Zabranjeno je u bilo kojem obliku objavljivati, distribuirati, mijenjati ili na ikoji način koristiti materijale s ovih stranica,
ako za to nije prethodno izdato pismeno odobrenje od strane Hrvatskog državnog arhiva.