Menu

Arhiva natječaja za radna mjesta

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog državnog arhiva objavljen u Narodnim novinama, broj 9/2017  

Poništenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog državnog arhiva od 1.2.2017. objavljeno u Narodnim novinama broj 37/2017

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama, broj 64/2017

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica od 20. srpnja 2107.

Izvori iza testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica od 20. srpnja 2017.

 

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (7.7.2017.) 

 

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog državnog arhiva objavljen u Narodnim novinama broj 37/2017

Obavijest o ishodu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskoga državnog arhiva

Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskoga državnog arhiva (NN 47/17)

 

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta ARHIVIST-ARHIVISTICA

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje kandidata za radno mjesto arhivist/ica

 

Poziv na testiranje - stručni/a referent/ica za uredske poslove u Uredu ravnatelja

Izvori iz kojih će se provesti pisano testiranje kandidata za radno mjesto stručni/a referent/ica za uredske poslove

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta stručni/a referent/ica za uredske poslove u Uredu ravnatelja

 

Poziv na testiranje za radno mjesto spremač/icaObavijest o ishodu javnog natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu arhivist/ica na određeno vrijeme

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta spremačica

 

Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Izvori iz kojih će se provesti testiranje kandidata za radno mjesto viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove

Obavijest o ishodu javnog natječaja za popunu radnog mjesta viši/a upravni/a savjetnik/ca za pravne poslove