Menu

Kulturni Četvrtak u HDA: Od Elsa-fluida do Elsa-fluid doma - Eugen Viktor Feller u javnom i kulturnom životu Hrvatske, 23. studenog 2017.

Pozivamo vas na predavanje Od Elsa-fluida do Elsa-fluid doma - Eugen Viktor Felleru javnom i kulturnom životu Hrvatske. 23. studenoga 2017. u 18 sati u Hrvatskome državnom arhivu Marulićev trg 21, Zagreb.

Dokumenti za preuzimanje


Povratak