Menu

U prepunoj dvorani Kataloga održana promocija knjige dr. sc. Tatjane Šarić "U vrtlogu komunizma: mladi Hrvatske 1945. ‒ 1954."

Autorica je kroz obradu različitih vidova života mladih ljudi i procesa koji su se tih godina odvijali u državi i društvu (obrazovanje i ideološka indoktrinacija mladih, obračun režima s protivnicima novog državnog poretka, sukob s Informbiroom, omladinske radne akcije, industrijalizacija, kolektivizacija sela te relativna liberalizacija s početka 1950-ih), prikazala utjecaj Komunističke partije te omladinskih organizacija na sveukupnost života, kao i položaj mladih ljudi u tadašnjoj Hrvatskoj. Radi se o znanstveno utemeljenom monografskom radu koji čitatelju pruža uvid u nepreglednu količinu povijesnih izvora koji se čuvaju u HDA.

Knjiga se može kupiti u HDA, svakim radnim danom od 8 do 16 sati, po cijeni od 120,00 kn.

Više informacija na telefon 4801-981, 4801 930, ili na e-mail: kpa@arhiv.hr

Dokumenti za preuzimanjePovratak